Protecting Our World

สร้างความเปลี่ยนแปลง

โดยคำนึงถึงชุมชนของเรา ปกป้องสิ่งแวดล้อมถือเป็นหน้าที่สำคัญของแบรนด์เรา เราตั้งใจทำทุกสิ่งเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องโลกของเรา

  • Elephant Nature Park
  • Khun Lek Chailert

ศูนย์บริบาลช้าง

เพื่อเป็นเกียรติแก่วันช้างโลก 137 พิลลาร์ โรงแรมและรีสอร์ท ได้ประกาศความร่วมมือกับ เอเลเฟ่น เนเจอร์ พาร์ค สถานพักฟื้นและฟื้นฟูช้างในจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมายของความร่วมมือครั้งนี้คือการสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนองค์กรที่มุ่งสร้างคุณค่าให้สังคมนี้ในการอนุรักษ์ช้างและสนับสนุนโครงการปลูกป่า

ฟาร์มทูเทเบิ้ล

ความยั่งยืน

แบรนด์ของเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจและส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน เราเลิกใช้พลาสติกในทุกส่วนที่สามารถทำได้ นอกจากนี้เราหมักสิ่งเหลือใช้ในสวนได้ร้อยละ 90 และมีโปรแกรมการจัดการยุงที่มีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการพ่นหมอกควัน ด้วยความรับผิดชอบของเราอย่างจริงจัง เรายังคงแสวงหาแนวทางในการเป็นผู้นำแบรนด์ที่ยั่งยืนในทุกด้านของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง