พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์

อนุสาวรีย์ชื่อดังของกษัตริย์ผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่

อุทิศแด่พ่อขุนเม็งรายผู้ก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ พ่อขุนรามคำแหงแห่งสุโขทัยและพ่อขุนงามเมืองแห่งพะเยา อนุสาวรีย์นี้ได้กลายเป็นภาพสัญลักษณ์ของเชียงใหม่และสามารถพบเห็นได้ในรูปแบบต่างๆ ทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันรูปปั้นนี้ตั้งอยู่หน้าอาคารราชการเก่า ที่ตั้งของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน

ท่ีอยู่
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่
กูเกิล แมพ