นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัพเดทล่าสุด: พฤษภาคม 2565

1.บทนำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท 137 Pillars Group จำกัด (“เรา”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรม และลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อเสียง ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งร่วมมือกับผู้บริหารโรงแรมที่มี่ชื่อเสียงในระดับสากล เราตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกัน และเคารพสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเราจึงมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถูกประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.137pillarshotels.com ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

กลุ่มธุรกิจโรงแรม หมายถึง 137 Pillars Group รวมถึงบริษัทในเครือของเรา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ การบริการแขกที่มีคุณภาพและเป็นส่วนตัวแก่คุณ เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการรับรองโดยโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ 137 Pillars Group ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเจ้าของโดยตรงและบริษัทในเครือที่อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง 137 พิลลาร์ กรุ๊ป
 • คำว่า "คุณ" "ของคุณ" และ "ผู้ใช้บริการ" หมายถึง คุณ

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกบันทึก มีดังต่อไปนี้:

 1. ชื่อ
 2. ที่อยู่หรือที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน
 3. อีเมล
 4. เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือหมายเลขแฟกซ์
 5. ข้อมูลการชำระเงิน
 6. หลักฐานการยืนยันตัวตนอาทิ พาสปอร์ต หรือ ข้อมูลบัตรประชาชน
 7. สถานที่ที่ใช้
 8. อุปกรณ์ที่ใช้ 
 9. คุ๊กกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง
 10. ข้อมูลการเข้าพักโรงแรม 
 11. ข้อมูลความต้องการพิเศษเฉพาะบุคคล

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในการเข้าถึงคุณลักษณะ เนื้อหา หรือฟังก์ชันบางอย่างของบริการ เช่น การลงทะเบียนบัญชีและการจอง คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ , ที่อยู่อีเมล, รายละเอียดการติดต่อที่ทำงาน, ชื่อธุรกิจ, สัญชาติ, หนังสือเดินทาง, ข้อมูลวีซ่า, ข้อมูลบัตรเครดิต, รูปโปรไฟล์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
 • ข้อมูลแขกจะถูกบันทึกไว้ในระบบของเราสำหรับโรงแรมที่คุณเคยพัก วันที่เดินทางมาถึงและออกเดินทาง คำขอพิเศษใดๆ ที่ทำขึ้น และหมายเหตุเกี่ยวกับความต้องการบริการของคุณ
 • หากคุณเป็นพนักงานของบัญชีบริษัท ผู้ขาย หรือหุ้นส่วนธุรกิจประเภทอื่น คุณต้องให้รายละเอียดนายจ้างและ/หรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แก่เราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
 • เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา ข้อมูลการชำระเงินของคุณจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรประเภทอื่นๆ รวมถึงหมายเลขบัตร วันหมดอายุ และที่อยู่อาจถูกเก็บรวบรวมโดยเราและ/หรือผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงหรือโดยอ้อมสามารถผ่านได้ เช่น การสำรวจความคิดเห็นและการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา การโต้ตอบกับฝ่ายบริการลูกค้าและการลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและบริการอื่น ๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถให้บริการในระดับที่ดีขึ้นหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้น รวมถึงข้อมูลและบริการจากบุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกใช้เพื่อ:

1. จัดหาและเรียกเก็บค่าที่พักโรงแรมและสินค้าและบริการอื่น ๆ
2. ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลและบริการของคุณรวมถึงบริการจากบุคคลที่สาม
3. ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาที่มีต่อคุณ ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดเตรียมการเดินทางของคุณ เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว องค์กรท่องเที่ยวแบบกลุ่ม นายจ้างและผู้ขายของคุณ
4. ดำเนินการวิจัยตลาด สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพ และการตลาดทางตรงและการส่งเสริมการขาย
5. จัดการบันทึกทั่วไป
6. เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
7. ทดสอบและประเมินผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
8. ส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย อีเมล ข้อความและการติดต่อและการแจ้งเตือนอื่น ๆ เกี่ยวกับบริการและบริการของบุคคลที่สามที่เราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจของคุณ
9. ช่วยในการตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงหรือการละเมิดสิทธิ์ของเราหรือและ/หรือของบุคคลที่สาม
10. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าที่มีความรับผิดชอบกับคุณและเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่อง
11. ตอบคำถาม ข้อร้องเรียน หรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือโรงแรมอื่นๆ ที่เป็นสมาชิก
12. เปิดใช้งานผู้โฆษณาของเราตามความเหมาะสม เพื่อมอบเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นแก่คุณ และติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาบางรายการ

  นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เนื่องจากเราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

  • ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่คุณพำนัก
  • เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
  • เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลนอกประเทศที่คุณพำนัก
  • เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเราหรือของบริษัทในเครือของเรา
  • เพื่อปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา คุณหรือผู้อื่น
  • เพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขที่มีอยู่หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจได้รับ

  นอกจากนี้ บริการของเราอาจรวมถึงคุณสมบัติที่อาศัยการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บหรือเผยแพร่ผ่านอุปกรณ์มือถือของคุณ เราอาจขอให้รวบรวมหรือใช้ตำแหน่งเฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น การเข้าถึง GPS อุปกรณ์ของคุณ หากคุณยินยอมให้เข้าถึงตำแหน่งของคุณ คุณตกลงว่าเราและผู้ให้บริการของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลตามตำแหน่งดังกล่าวจากอุปกรณ์ของคุณ

  เรายังอาจรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ตามตำแหน่งของคุณและระยะที่อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้กับ "บีคอน" และระบบความใกล้เคียงอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น ความแรงของสัญญาณระหว่าง "บีคอน" กับอุปกรณ์ของคุณ และระยะเวลาที่อุปกรณ์ของคุณอยู่ใกล้ "สัญญาณ"

  ประเภทของข้อมูลตำแหน่งที่เรารวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ เช่น แล็ปท็อป สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และประเภทการเชื่อมต่อที่เปิดใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณ เช่น Wi-Fi, Bluetooth, สายบรอดแบนด์

  เราอาจใช้บริการของบุคคลที่สามเพื่อให้บริการแผนที่ซึ่งจะขอเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของคุณ

  หากคุณเข้าถึงบริการผ่านบัญชีแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก เช่น การเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มระบบการจองโรงแรม เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น ชื่อผู้ใช้และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับบุคคลที่สาม - แพลตฟอร์มปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

  คุณอาจมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นและโพสต์ความคิดเห็นหรือโต้ตอบกับเราผ่านบริการที่เปิดเผยต่อสาธารณะและ/หรือผู้ใช้รายอื่น (เช่น การโพสต์บน Facebook) เราอาจรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือให้ไว้ในระหว่างกิจกรรมดังกล่าว

  4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยโดยเกี่ยวข้องกับบริการที่เราให้ไว้
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันภายในบริษัทของเรา เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ดียิ่งขึ้น
  • ข้อมูลส่วนบุคคลแบบจำกัดจะถูกแบ่งปันกับบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาบริการแขกที่แขกได้ซื้อในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับบุคคลที่สามเพื่อให้บริการ
  • ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกแบ่งปันกับบุคคลภายนอกที่เราเก็บรักษาไว้เพื่อทำหน้าที่ในนามของเรา เช่น การจัดการการจอง การประมวลผลหรือการจัดเก็บข้อมูล การสำรวจแขกและ/หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
  • เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงรายละเอียดการเข้าพัก ความชอบ ประเภทห้องพัก/ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้หลังจากที่คุณเข้าพัก และจะไม่ขายหรือโอนไปยังฝ่ายใดก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักกับเรา เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับบริการต่างๆ รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับการจองหนังสือของคุณผ่านเรา ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอของบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือต่อนักพัฒนาของเรา หรือเพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตทำการตลาดและดำเนินการ ธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต
  • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนของเรา 
  • หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานนั้น ๆ 

  5. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านสามารถยื่นคำร้องการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้ตามรายละเอียดในข้อ “ 13.ติดต่อเรา” เราจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนของคำร้อง

  • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอม โดยเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด
  • ท่านมีสิทธิขอทราบ และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ยกเว้นในกรณีที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคำสั่งศาล หรือการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
  • ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูล ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลที่เราส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่สภาพทางเทคนิค ไม่สามารถทำได้
  • ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ หรือใช้สิทธิคัดค้านการประมวลผลทั้งการตลาดแบบตรงและอื่น ๆ หรือมีการประมวลผลอันมิชอบด้วยกฎหมาย และกรณีอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลของท่านและเราจะหยุดประมวลผลข้อมูลดังกล่าวของท่าน อย่างไรก็ตามในกรณีที่แม้ว่าการประมวลผลจะไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่การเก็บรักษา ข้อมูลนั้นไว้ยังคงจำเป็นเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 1) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือ 2) ข้อมูลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องหรืออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า กรณีเช่นนี้เราจะยังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเท่าที่จำเป็น
  • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาด แบบตรง การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
  • ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐ เมื่อพบว่าเรา ลูกจ้างหรือ ผู้รับจ้างของเรา กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (The Personal Data Protection Act, 2562 B.E.) หรือ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679)

  6. การใช้ข้อมูลรวม

  • ข้อมูลที่รวบรวมคือการรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายคนและไม่สามารถเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้
  • เราอาจใช้เครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผู้ให้บริการวัดการเข้าชม ผู้ให้บริการวิเคราะห์การตลาด และบุคคลภายนอกอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สาม") เพื่อ ตัวอย่างเช่น ให้บริการโฆษณาตามบริการของเรา อำนวยความสะดวกในการกำหนดเป้าหมายของโฆษณาตามตำแหน่งของคุณ และข้อมูลรวม และบริการและแพลตฟอร์มที่คุณเคยเยี่ยมชมหรือใช้
  • ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามดังกล่าวยังช่วยให้เราสามารถช่วยส่งโฆษณาและ/หรือเนื้อหาอื่นๆ ให้กับคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจและเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของโฆษณาบางอย่างกับคุณ
  • ผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามของตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน เราไม่ได้ควบคุมผู้ให้บริการโฆษณาบุคคลที่สามและ/หรือการใช้เทคโนโลยีการติดตามของพวกเขา ซึ่งถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว
  • ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่ที่เราดำเนินการคือข้อมูลที่คุณหรือบุคคลที่กระทำการในนามของคุณโดยเจตนาให้ไว้แก่เรา อย่างไรก็ตาม ในกรณีอื่น ๆ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสามารถอนุมานได้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณโดยอิงจากข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้กับเราหรือในระหว่างการโต้ตอบกับคุณ หรือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม นโยบายนี้ยังใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม เว้นแต่จะครอบคลุมโดยนโยบายของบุคคลที่สามดังกล่าวโดยเฉพาะ
  • นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลสาธารณะ พันธมิตรทางการตลาดร่วม และบุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น สายการบินตัวแทนท่องเที่ยว บัตรเครดิต แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

  7. ข้อมูลการใช้งานออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค

  • บริการที่เราอาจใช้รวมถึงคุณสมบัติที่รวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณ ตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตนของแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ
  • ข้อมูลนี้ช่วยเราในการตรวจสอบการใช้งานและ/หรืออุปกรณ์ของคุณ ติดตามการตั้งค่าของคุณ สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และตอบสนองความสนใจและความต้องการเฉพาะของคุณได้ดียิ่งขึ้น
  • บริการและ/หรือบุคคลที่สามอาจใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จัดเก็บในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ “embedded scrip” “พิกเซลแท็ก” และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “เทคโนโลยีการติดตาม” ) เพื่อรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติตามที่คุณสนใจกับบริการ
  • ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูล "คลิกสตรีม" ชื่อโดเมนของบริการที่ให้คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ประเภทอุปกรณ์และแอตทริบิวต์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย เช่น wi-fi, 3G, LTE, ประเภทของเบราว์เซอร์และ เวอร์ชัน ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในบริการ หน้าที่ดู เนื้อหาที่ค้นหา เวลาเข้าถึงและสถิติที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และการโต้ตอบของคุณกับเพลย์ลิสต์ เนื้อหาภาพและเสียง ผู้ใช้บริการ โฆษณา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ และ บริการที่นำเสนอ เชื่อมโยง หรือให้บริการบนหรือผ่านบริการ
  • ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยเราและ/หรือผู้ให้บริการและพันธมิตรที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา เทคโนโลยีการติดตามบางอย่างช่วยให้เราปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในบริการ และให้คำแนะนำ โปรโมชั่น โฆษณา และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจเฉพาะของคุณ เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบริการก่อนหน้านี้ เช่น โดยการจดจำ ID ผู้ใช้ของคุณและอนุญาตให้เราเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง

  8. การปรับโครงสร้างองค์กร/การปรับโครงสร้าง/การสร้างแบรนด์ร่วม

  • เราเข้าใจดีว่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญต่อคุณและเรา ดังนั้นเราจึงใช้ซอฟต์แวร์ที่เข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณมอบให้เรา
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณทางออนไลน์นั้นถูกจัดเก็บโดยเราและ/หรือผู้ให้บริการของเราในฐานข้อมูลที่ได้รับการป้องกันผ่านการผสมผสานของการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟร์วอลล์ และมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ระบบรักษาความปลอดภัยไม่สามารถป้องกันการสูญเสีย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลได้ 100% และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  • หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าข้อมูลของคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีตาม "ติดต่อเรา" หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลตามที่อยู่ในข้อ 8

  9. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  หากคุณต้องการหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ให้ไว้กับเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ทาง:

  เรียนเจ้าหน้าที่สารสนเทศ
  อีเมล: dpo@137pillarshotels.com
  ที่อยู่: 137 พิลลาร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
  38 สุขุมวิทซอย 39, คลองตันเหนือ, วัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

  10. การเก็บรักษาข้อมูลของคุณ

  • เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นในการดำเนินการตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือตามความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป และ/หรือ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อที่คุณจะไม่ถูกระบุตัวตนอีกต่อไป เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับที่เราต้องปฏิบัติตามภายใต้การดำเนินการกิจกรรมขององค์กร
  • ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อหมดอายุระยะเวลาการจัดเก็บสูงสุดที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

  11. การใช้บริการโดยเด็ก

  • เราไม่ขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี
  • ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี การดำเนินการดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากผู้ถือความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่มีต่อเด็กและในขอบเขตที่ได้รับความยินยอม

  12. การอัพเดทนโยบายส่วนบุคคล

  • เราอาจเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ คำอธิบาย "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านบนของหน้านี้ระบุว่าคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะมีผลเมื่อเราโพสต์คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับแก้ไขบน Online Services การใช้บริการของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลฉบับแก้ไข

  13. ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับคำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อเราที่ อีเมล dpo@137pillarshotels.com หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์:

  137 พิลลาร์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท
  38 สุขุมวิทซอย 39
  คลองตันเหนือ วัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110
  ประเทศไทย

  กรุณาอย่าใส่บัตรเครดิตหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ในอีเมลและจดหมายของคุณถึงเรา

  นโยบายคุกกี้

  นโยบายคุกกี้

  137 Pillars Group รวมถึงบริษัทในเครือของเรา ("เรา" "เรา" หรือ "ของเรา") ใช้คุกกี้กับเว็บไซต์โรงแรมและรีสอร์ทแบรนด์ "137 Pillars Group" ทั้งหมด ("บริการ") การใช้บริการแสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้

  นโยบายคุกกี้ของเราอธิบายว่าคุกกี้คืออะไร เราใช้คุกกี้อย่างไร บุคคลที่สามที่เราอาจเป็นพันธมิตรด้วยอาจใช้คุกกี้ในบริการอย่างไร ตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

  1. คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้คือข้อความเล็กๆ ที่ส่งไปยังเว็บเบราว์เซอร์ของคุณโดยเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ไฟล์คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และช่วยให้บริการหรือบุคคลที่สามสามารถจดจำคุณได้ และทำให้การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณง่ายขึ้น และบริการมีประโยชน์สำหรับคุณมากขึ้น

  คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "เซสชัน" คุกกี้ถาวรยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่คุกกี้ของเซสชันจะถูกลบออกทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

  2.137 Pillars Group ใช้คุกกี้อย่างไร

  เมื่อคุณใช้และเข้าถึงบริการ เราอาจวางไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  •    คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน(Functional Cookies) เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของบริการ เพื่อให้การวิเคราะห์ เราใช้ทั้งเซสชันและคุกกี้ถาวรในบริการ และเราใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อเรียกใช้บริการ:
  •        คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน (Essential Cookies) เราอาจใช้คุกกี้เพื่อจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานหรือรูปลักษณ์ของบริการ เช่น การตั้งค่าภาษาของผู้ใช้ในบริการ คุกกี้การวิเคราะห์ เราอาจใช้คุกกี้การวิเคราะห์เพื่อติดตามข้อมูลว่าใช้บริการอย่างไร เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงได้ เราอาจใช้คุกกี้การวิเคราะห์เพื่อทดสอบโฆษณา หน้า คุณลักษณะหรือฟังก์ชันใหม่ของบริการเพื่อดูว่าผู้ใช้ของเราตอบสนองต่อพวกเขาอย่างไร
  •        คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เรานับจำนวนและปริมาณข้อมูลในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ข้อมูลคุกกี้ประเภทนี้เป็นข้อมูลโดยรวมซึ่งไม่นับวาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถทราบถึงเวลาเข้าชมเว็บไซต์ของท่านและจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้

  3. คุกกี้บุคคลที่สาม

  นอกจากคุกกี้ของเราเองแล้ว เราอาจใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามต่างๆ เพื่อรายงานสถิติการใช้งานบริการ ส่งโฆษณาในและผ่านบริการ และอื่นๆ

  3.1 ภาษา
  เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้และแสดงหน้าในภาษาที่เกี่ยวข้อง

  3.2 ความยินยอม
  การยอมรับการปฏิเสธแบนเนอร์คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในคุกกี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงแบนเนอร์ในทุกหน้า

  3.3 การติดตามการเข้าชมเว็บไซต์
  เครื่องมือการวิเคราะห์กูเกิ้ลใช้เพื่อติดตามและตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์

  3.4 การจัดการแท็กของกูเกิ้ล
  การจัดการแท็กของกูเกิ้ลจะทำการโหลดได้ต่อเมื่อผู้ใช้ยอมรับแบนเนอร์ยินยอมคุกกี้ การจัดการแท็กของกูเกิ้ลสามารถใช้เพื่อโหลดสคริปต์บุคคลที่สามและอยู่เหนือการควบคุมของเรา

  3.5 เฟซบุ๊ค
  การติดตามเฟซบุ๊คจะทำการโหลดได้ต่อเมื่อผู้ใช้ยอมรับแบนเนอร์ยินยอมคุกกี้

  3.6 การใช้แบบอักษร
  เว็บไซต์ใช้แบบอักษรที่ได้รับอนุญาตและโรงหล่อต้องใช้สคริปต์เพื่อติดตามการใช้งาน สคริปต์นี้โหลดได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ยอมรับแบนเนอร์ยินยอมคุกกี้

  4. คุณมีตัวเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับคุกกี้

  หากคุณต้องการลบคุกกี้หรือสั่งให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้ โปรดไปที่หน้าช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

  อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณลบคุกกี้หรือปฏิเสธที่จะยอมรับ คุณอาจใช้คุณลักษณะทั้งหมดที่เรานำเสนอไม่ได้ คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บการตั้งค่าของคุณได้ และหน้าเว็บบางหน้าของเราอาจแสดงผลไม่ถูกต้อง

  5. คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ไหน

  คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเว็บไซต์บุคคลที่สามต่อไปนี้: