Health & Safety

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ

เราดำเนินการตามกฎระเบียบกับมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมให้ความเชื่อมั่นกับแขก ผู้อยู่อาศัยและพนักงานทุกท่าน

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณ

เราดำเนินการตามกฎระเบียบกับมาตรการด้านสุขภาพและสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปกป้องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีพร้อมให้ความเชื่อมั่นกับแขก ผู้อยู่อาศัยและพนักงานทุกท่าน

การบริการแบบไร้การสัมผัส

 • ชมเมนูผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดในร้านอาหาร บาร์ สปา และยิม
 • สามารถเสิร์ฟอาหารหน้าห้องได้ตามความต้องการของแขก
 • สามารถจัดตารางและปรับการบริการของแม่บ้านให้ได้เพื่อความสบายใจของแขก

หน้ากากอนามัย และ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ

 • พนักงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • แขกและผู้พักอาศัยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะที่อยู่บริเวณสาธารณะ ยกเว้นขณะที่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มในร้านอาหารและบาร์
 • ทางโรงแรมจะเตรียมน้ำยาล้างมือและหน้ากากอนามัยไว้ให้แขกทุกท่านที่เข้าพัก
 • น้ำยาล้างมือตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการสัมผัสเยอะ

การตรวจสุขภาพ

 • ผู้อยู่อาศัย พนักงาน และผู้จัดส่งของทุกท่านต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิ แบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรคเมื่อถึงโรงแรม
 • ลูกค้าร้านอาหารและแขกของผู้อยู่อาศัยต้องผ่านการตรวจอุณหภูมิและ เช็คอินกับเช็คเอ้าท์โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดของไทยชนะเพื่อการติดตามสถานะการเข้าออกโรงแรมและร้านอาหาร 
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนกับแบบฟอร์มของโรงแรมได้ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชั่นไทยชนะ

นโยบายการสำรองสระว่ายน้ำ

 • แขกสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำได้ต่อเมื่อสำรองเวลาล่วงหน้า 
 • การทำความสะอาดสระและบริเวณโดยรอบอาจส่งผลให้มีการคลาดเคลื่อนกับตารางเวลา

มาตรการควบคุมโควิด-19 ของรัฐบาลอาจส่งผลกระทบในการบริการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้

SHA Certification