วัดเจดีย์หลวง

วัดแห่งประวัติศาสตร์จากศตวรรษที่ 14 ใจกลางเมืองเชียงใหม่

สร้างโดยพระเจ้าแสนเมืองมา จุดประสงค์ของการสร้างวัดคือการเก็บพระอัฐิของพระบิดา แต่การก่อสร้างวัดไม่สามารถแล้วเสร็จจนกระทั่งกลางศตวรรษที่ 15 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทยทั้งหมด คุณจะพบพระท้องถิ่นที่วัดเจดีย์หลวง และนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับพระสงฆ์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือประเทศไทย

ท่ีอยู่
103 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
แผนที่
กูเกิล แมพ